Journalistic

Research

‘Schimmige Hollandse verzekeringen. Slavenverzekeringen in de 18e eeuw’, Historisch Tijdschrift Holland 51-3 (2019). Forthcoming.

‘Het verborgen slavernijverleden van Nederlandse banken en verzekeraars’Oneworld.nl 2 augustus (2018).

‘Topstuk: Zilveren gelegenheidstroffel’, Dorpse bedrijvigheid. Historisch Tijdschrift Holland 47-2 (2015) 88-89.

Interviews

‘Hollands Amerika. Een interview met expert Hans Krabbendam’, Historisch Tijdschrift Holland 50-2 (2018) 101-108.

‘FPP en FBW: een fusie zonder overtuiging en toekomstige koffiemomenten’, Ad Valvas 13 (2015) 28-29.

Reports

‘Te veel oog voor output en te weinig voor kwaliteit bij universiteitsfinanciering’, Ad Valvas 16 (2016) 28-29.

‘Reorganisaties geëvalueerd: hoe staat het er nu voor?’ Ad Valvas 14 (2016) 28.

‘Een sterkere medezeggenschap en geen “bankdirecteur of gesjeesde politici” in het universiteitsbestuur’, Ad Valvas 10 (2016) 28.

‘CvB komt tegemoet aan breekpunten GV hoofdlijnen begroting 2016’, Ad Valvas 8 (2015) 28.

‘GV eist terugdraaien “kaasschaaf” over faculteitsbegrotingen’, Ad Valvas 4 (2015) 28.

‘Discussie invulling instemmingsrecht op universiteitsbegrotingen in volle gang’, Ad Valvas 15 (2015) 28.

‘Geen vervanging, maar verandering van het huidige besturingsmodel’, Ad Valvas 11 (2015) 28.

‘Promotietraject Vrije Universiteit’, Ad Valvas 11 (2015) 29.

Columns

‘Uithoek: In een zijstraat van het Leidseplein’, 50 jaar Holland. Historisch Tijdschrift Holland 50-1 (2018) 97.

‘Nieuw in de OR’, Ad Valvas 3 (2014) 29.

‘Historisch onderzoek en drama: een vreemde combinatie’, Jonge Historici Schrijven Geschiedenis november (2013).

‘Het ‘anti’-stof van een historica’, Jonge Historici Schrijven Geschiedenis oktober (2013).

Book reviews

‘Recensie van Clé Lesger, Het Winkellandschap van Amsterdam, Historisch Tijdschrift Holland 15 december (2015).